“Res no passa ni passarà mai dues vegades,
a causa d’això hem nascut sense pràctica i morirem sense rutina”

Wislawa Zsymborska

 

  

____________________________________________